پوستر اولین دوره جشنواره هنر ایران

پوستر دوره اول فراخوان سال ۱۳۹۶

این پوستر با توجه به پیشینه اغلب تیم فعلی فراخوان در برگزاری رویداد آرت اکسپو تهران به رهبری سرکار خانم نسرین برکت با همان حال و هوا و گرافیک طراحی شد. یک شهزاده ایرانی که سوار بر اسب سفید خود خبری برای مردم شهرش دارد، او پس از دریافت آثار مردمانش آنها را با افتخار برای سرزمین های دوری به نمایش خواهد گذاشت و این فراخوان را به گوش سرزمین های فرنگستان خواهد رساند.

دانلود فایل پوستر
طراحی پوستر جشنواره هنر ایران

پوستر دوره اول فراخوان سال ۱۳۹۷

این پوستر با توجه به پیشینه اغلب تیم فعلی فراخوان در برگزاری رویداد آرت اکسپو تهران به رهبری سرکار خانم نسرین برکت با همان حال و هوا و گرافیک طراحی شد. یک شهزاده ایرانی که سوار بر اسب سفید خود خبری برای مردم شهرش دارد، او پس از دریافت آثار مردمانش آنها را با افتخار برای سرزمین های دوری به نمایش خواهد گذاشت و این فراخوان را به گوش سرزمین های فرنگستان خواهد رساند.

دانلود فایل پوستر

کلیه حقوق متعلق به جشنواره هنر ایران است | طراحی و پشتیبانی از شاریوت

Log in with your credentials

مشخصات خود را فراموش کرده‌اید؟