• روز

  • ساعت

  • دقیقه

  • ثانیه

اطلاعات بیشتر را میتوانید از شبکه های اجتماعی هنرگردی دریافت کنید

شماره تماس دبیرخانه جشنواره هنر ایران    -    ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰ - ۲۶۸۵۳۲۰۸-۰۲۱