منتخب پنجم مردمی در بخش عکاسی


 رزومه

کارشناسی ارشد گرافیک دانشکده هنر و معماری یزد مدرس دانشگاه عکاس و طراح گرافیک عضو افتخاری رشته گرافیک در موسسه توسعه هنرهای تجسمی تهران

۱.عکاس مدعو (با یک اثر راه یافته) به سومین اردوی کشوری جشنواره عکس خانه دوست مشهد. پاییز ۹۴

۲.چاپ عکس راه یافته به جشنواره اول خانه دوست، برای جلد ماهنامه داستان همشهری شماره ۵۸، شهریور ۹۴

۳.عضو اصلی کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان با شماره عضویت ۱۵۶۹ در سال های ۹۴ و ۹۳

۴.عکاس مدعو (با یک اثر راه یافته) به دومین اردوی کشوری جشنواره عکس خانه دوست مشهد. زمستان ۹۳

۵.راهیابی یک اثر به دومین جشنواره ملی عکس خانه دوست مشهد. بخش عکسنوشت. زمستان ۹۳

۶.راهیابی یک اثر به اولین جشنواره ملی عکس خانه دوست. مشهد. بخش خلاق. پاییز ۹۲

۷.راهیابی یک اثر به پنجمین جشنواره ملی عکس مشهد. تابستان ۹۱

۸.راه یابی یک اثر به دوازدهمین ۲سالانه ملی عکس ایران. تهران و یزد. بخش نوآورانه. بهار ۹۱

۹.دارای پروژه (مجموعه فتومونتاژ) با عنوان (گذشته استمراری). {از این مجموعه یک اثر به دوسالانه دوازدهم راه پیدا کرده}. زمستان ۸۹

۱۰.دارای پروژه (مجموعه عکس مستند) با عنوان (قاب شیشه ای). یزد. بهار ۸۹

۱۱.راه یابی یک اثر به چهارمین جشنواره ملی عکس کودک و نوجوان. تهران. بهار ۸۴

۱۲.برگزیده ورکشاپ ملی تصویرسازی با عنوان(آنها که نیستند)/ دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر/ سال ۸۹

۱۳.برگزیده هفتمین کتاب سال گرافیک ایران ۹۲ در بخش های تصویرسازی و لوگو

۱۴.نمایشگاه گروهی پوستر در نجف آباد، اصفهان، یزد

 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای جشنواره هنر ایران محفوظ و ثبت شده می باشد || طراحی و پشتیبانی سایت توسط شاریوت

Log in with your credentials

Forgot your details?