منتخب سوم در بخش عکاسی رای گیری مردمی


مشخصات اثر

انتظار – عکاسی دیجیتال – ابعاد ۳۰ در ۳۴

رزومه

لیسانس گرافیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی مدرس گرافیک و نقاشی برگزاری نمایشگاه های گروهی و انفرادی در گالری های آپادانا،آرته،سایان،متن و حوزه هنری اصفهان

کلیه حقوق مادی و معنوی برای جشنواره هنر ایران محفوظ و ثبت شده می باشد || طراحی و پشتیبانی سایت توسط شاریوت

Log in with your credentials

Forgot your details?