منتخب اول مردمی در بخش نقاشی


 رزومه

 • جواد صبا متولد دهم مرداد ۱۳۵۴تبریز
 •  هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز
 • مدرک کارشناسی هنرهای تجسمی تهران
 • اولین نمایشگاه گروهی، ۱۳۶۹نگارخانه مانی تبریز
 • شرکت درنمایشگاه گروهی، ۱۳۷۰ نگارخانه مانی
 • شرکت در چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی، ۱۳۷۰ مشهد کسب مقام اول طراحی
 • شرکت در نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی استان، بهمن ۱۳۷۰ مقبره الشعرای تبریز
 • شرکت در پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی، مرداد ۱۳۷۱ سمنان کسب مقام دوم رشته نقاشی در دوره آموزشی
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی هنرجویان هنرستان میرک، تیرماه ۱۳۷۲نگارخانه مانی
 • شرکت در نمایشگاه اولین سالگرد تاسیس فرهنگسرای تبریز، خرداد ۱۳۷۳
 • شرکت در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی، شهریور ۱۳۷۳یزد
 • شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری دانشگاه فرهنگیان، تیرماه ۱۳۷۴ کسب رتبه دوم
 • شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی، فروردین ۱۳۷۴ فرهنگسرای تبریز عضویت نقاشان گروه آفتاب، ۱۳۷۴
 • شرکت در دومین نمایشگاه نقاشی گروه آفتاب، ۱۳۷۵ فرهنگسرای تبریز
 • شرکت در چهارمین نمایشگاه آثار هنری دانشجویان، اردیبهشت ۱۳۷۴ تهران کسب مقام اول در رشته طراحی
 • شرکت در سومین نمایشگاه نقاشی گروه آفتاب، ۱۳۷۵ فرهنگسرای تبریز
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی، ۱۳۷۶ فرهنگسرای تبریز نمایشگاه انفرادی گالری هنرو اندیشه تبریز، بهمن ۱۳۸۴
 • شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری استان، اردیبهشت ۱۳۸۹کسب مقام دوم در رشته نقاشی
 • شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری استان، اردیبهشت ۱۳۹۰کسب مقام اول در رشته نقاشی
 • شرکت در اولین جشنواره سراسری نقاشی مکتب تبریز معاصر جایزه ویژه استاد محمد فاسونکی و دریافت لوح تقدیر، اسفند ۱۳۹۱
 • شرکت در ورکشاپ و نمایشگاه نقاشی بیلیک دوزو استانبول ، اردیبهشت ۱۳۹۵
 • شرکت در چهارمین جشنواره هنرمقاومت، شهریور ۱۳۹۵
 • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری هنرمندان تبریز، اسفند ۱۳۹۵
 • شرکت در جشنواره “من هم هستم” با موضوع اهدای خون، مرداد ۱۳۹۶ تهران
 • شرکت در نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان تهران، شهریور ۱۳۹۶ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری تم تهران آبان ۱۳۹۶

 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای جشنواره هنر ایران محفوظ و ثبت شده می باشد || طراحی و پشتیبانی سایت توسط شاریوت

Log in with your credentials

Forgot your details?