منتخب چهارم هیئت داوران در بخش نقاشی


 رزومه

  • فارغ التحصیل ​کارشناسی رشته نقاشی ازدانشگاه علم و فرهنگ
  • دانشج