منتخب چهارم هیات داوران در بخش عکاسی


مشخصات اثر

ف مثل کفتر – تک نسخه – ابعاد ۱۰۰ در ۷۰

رزومه

ایران – تهران متولد تهران ١٣٥٧ تحصیلات: دیپلم هنر