منتخب سوم رای مردمی در بخش نقاشی


رزومه

 • نسيم نقيبى متولد ١٣٥٧ فارغ و التحصيل كارشناسى ارتباط تصويرى (گرافيك )، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى – سال ١٣٨١
 • عضویت در رشته نقاشى موسسه توسعه هنرهاى تجسمى معاصر

نمايشگاه هاى انفرادى

 • نمايشگاه نقاشى انفرادى در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٠
 • نمايشگاه نقاشى انفرادى در نگارخانه نقش جهان ، تهران ١٣٩٢
 • نمايشگاه نقاشى انفرادى در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٢

نمايشگاه هاى گروهى

 • نمايشگاه گروهى نقاشى ، چهره نقاش ، در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٤
 • نمايشگاه گروهى نقاشى ، طبيعت و طبيعت بيجان ، در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٤
 • نمايشگاه گروهى نقاشى ، نقاشى هاى رنگى ، در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٥
 • نمايشگاه گروهى نقاشى ، نقاشان شرق ، در نگارخانه اريك ، تهران ١٣٩٥
 • نمايشگاه گروهى سماى قلم در نگارخانه نرگس وزارت ارشاد اسلامى ، تهران ١٣٩٧
 • نمايشگاه گروهى هنرهاى تجسمى ، در موزه هنرهاى معاصر فلسطين ، تهران ١٣٩٧
 • نمايشگاه گروهى هنرهاى تجسمى با عنوان “رو در رو ” در گالرى هنر و پژوهش نظرگاه ،تهران ١٣٩٧

تقدیرنامه ها

 • تقدير نامه از طرف جشنواره نقاشى و تنديس شمسه در بخش نقاشى ، تهران ١٣٩٠
 • جشنواره نقاشى و تنديس شمسه در بخش نقاشى ، تهران ١٣٩٢

کلیه حقوق مادی و معنوی برای جشنواره هنر ایران محفوظ و ثبت شده می باشد || طراحی و پشتیبانی سایت توسط شاریوت

Log in with your credentials

Forgot your details?