منتخب سوم هیئت داوران در بخش نقاشی


 رزومه

  • نمایشگاه انفرادی گالری علیها آبان نود و چهار
  • نمایشگاه آثار برگزیده هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر – فرهنگسرای هنر – بهمن نود و چهار
  • نمایشگاه گروهی آثار منتخب گالری علیها – آبان نود و پنج
  • نمایشگاه آثار برگزیده نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر – موزه هنرهای معاصر – بهمن نود و پنج
  • نمایشگاه گروهی آثار دکوراتیو – گالری علیها – اسفند نود و پنج
  • نمایشگاه آثار برگزیده دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر – بهمن نود و شش
  • دریافت لوح افتخار و تندیس طوبای زرین بعنوان اثر برتر دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر