بازدید اهالی سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در گالری فرانسه جشنواره

به دعوت رایزن فرهنگی محترم ج.ا.ایران در پاریس، اهالی سفارت و چند تن از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، برای بازدید از آثار ارسال شده به گالری در این رویداد حضور پیدا کردند و با معرفی مختصری در مورد رویداد جشنواره هنر ایران توسط علیرضا محمدشاه، در جریان نحوه ارسال آثار به فرانسه و انتخاب داوری قرار گرفتند.حضور دانشجویان و ایرانیان مقیم پاریس در نمایشگاه جشنواره هنر ایران در فرانسه

به دعوت رایزن فرهنگی محترم ج.ا.ایران در پاریس، اهالی سفارت و چند تن از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، برای بازدید از آثار ارسال شده به گالری در این رویداد حضور پیدا کردند و با معرفی مختصری در مورد رویداد جشنواره هنر ایران توسط علیرضا محمدشاه، در جریان نحوه ارسال آثار به فرانسه و انتخاب داوری قرار گرفتند


0 Comments

Leave a reply

کلیه حقوق مادی و معنوی برای جشنواره هنر ایران محفوظ و ثبت شده می باشد || طراحی و پشتیبانی سایت توسط شاریوت

Log in with your credentials

Forgot your details?