بازدید اهالی سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در گالری فرانسه جشنواره

به دعوت رایزن فرهنگی محترم ج.ا.ایران در پاریس، اهالی سفارت و چند تن از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، برای بازدید از آثار ارسال شده به گالری در این رویداد حضور پیدا کردند و با معرفی مختصری در مورد رویداد جشنواره هنر ایران توسط علیرضا محمدشاه، در جریان نحوه ارسال آثار به فرانسه و انتخاب داوری قرار گرفتند.حضور دانشجویان و ایرانیان مقیم پاریس در نمایشگاه جشنواره هنر ایران در فرانسه

به دعوت رایزن فرهنگی محترم ج.ا.ایران در پاریس، اهالی سفارت و چند تن از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، برای بازدید از آثار ارسال شده به گالری در این رویداد حضور پیدا کردند و با معرفی مختصری در مورد رویداد جشنواره هنر ایران توسط علیرضا محمدشاه، در جریان نحوه ارسال آثار به فرانسه و انتخاب داوری قرار گرفتند


بدون کامنت

پاسخ دهید

کلیه حقوق متعلق به جشنواره هنر ایران است | طراحی و پشتیبانی از شاریوت

Log in with your credentials

مشخصات خود را فراموش کرده‌اید؟